Hospital Control Center

Een beheercentrum binnen het ziekenhuis

Hospital Control Center

Een Hospital Control Center (HCC) is een geavanceerd centraal commandocentrum binnen een ziekenhuis of medische faciliteit dat is ontworpen om de operationele efficiëntie, patiëntenzorg en algemene coördinatie van het ziekenhuis te verbeteren. Een van de belangrijkste functies van een HCC is het coördineren van patiëntenzorg. Dit omvat het beheren van de toewijzing van bedden, het volgen van de voortgang van de behandeling en het zorgen voor een efficiënte doorstroming van patiënten door het ziekenhuis. Daarnaast bewaakt een HCC de beschikbaarheid van bedden, medische apparatuur en personeel. Met een HCC worden capaciteitsproblemen in kaart gebracht en opgelost om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis altijd optimaal werkt.

De functies van een Hospital Control Center

Een Hospital Control Center (HCC) speelt een cruciale rol in het stroomlijnen van ziekenhuisactiviteiten en het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg. Hoewel de specifieke technologieën en processen kunnen variëren afhankelijk van de omvang en het type van het ziekenhuis, is het hoofddoel altijd gericht op het verhogen van de efficiëntie en patiënttevredenheid. De essentiële functies van een HCC omvatten:

  • Zorgcoördinatie: deze functie zorgt voor een naadloze integratie en coördinatie van de zorgactiviteiten tussen verschillende afdelingen, wat resulteert in een verkorting van de wachttijden voor patiënten en een verbetering van de patiënttevredenheid.
  • Beheer van capaciteit: door het beheer van ziekenhuisbedden en faciliteiten wordt een optimale benutting gegarandeerd, wat bijdraagt aan het verminderen van de wachttijden voor patiënten.
  • Logistieke support: het beheren van de beschikbaarheid van medische voorraden, apparatuur en personeel zorgt ervoor dat de nodige hulpbronnen altijd beschikbaar zijn op het juiste moment en op de juiste plaats.
  • Analyse van gegevens en rapportage: door het toepassen van geavanceerde analysetechnieken worden real-time gegevens verzameld die essentieel zijn voor besluitvormingsprocessen. Dit helpt ook bij het herkennen van lange-termijntrends en patronen in de ziekenhuisprestaties.

De implementatie van een HCC biedt talrijke voordelen:

  • Kortere wachttijden voor patiënten
  • Een effectiever beheer van hulpbronnen
  • Hogere patiënttevredenheid
  • Vermindering van overbelasting in het ziekenhuis
  • Besparingen op de kosten

Strategisch partner bij het inrichten van een Hospital Control Center

INTER fungeert als een strategisch partner bij het ontwerp en de realisatie van Hospital Control Centers (HCC’s). In ons adviesproces zorgen we ervoor dat de sleutelfactoren voor een succesvol HCC gewaarborgd blijven. Onze aanpak begint met een uitvoerige beoordeling en analyse van de bestaande processen, behoeften en uitdagingen binnen het ziekenhuis. Dit houdt in dat we de huidige staat van capaciteitsbeheer, gegevensverzameling en operationele bottlenecks grondig onder de loep nemen. Tijdens dit proces werken we intensief samen met het personeel van het ziekenhuis, inclusief de managementteams, medisch personeel en IT-afdelingen, om een grondig begrip te verkrijgen van de unieke vereisten en doelen van de instelling.

Na deze initiële fase ontwikkelen we een uitgebreid ontwerp- en implementatievoorstel voor het HCC, gebaseerd op onze bevindingen en onderzoek. Dit voorstel bevat een gedetailleerde routekaart voor de integratie van HCC-functionaliteiten, technologische oplossingen en procesoptimalisaties.

Vraag hier ons visiestuk over het Hospital Control Center aan:


Onze samenwerking met ziekenhuizen is gericht op het verhogen van hun operationele doeltreffendheid, het verbeteren van de zorgkwaliteit en het garanderen van patiënttevredenheid. Wil je meer weten over onze werkwijze betreft Hospital Control Centers? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op