Control Rooms

STATE-OF-THE-ART LABORATORIUM in het Zuyderland Ziekenhuis

STATE-OF-THE-ART LABORATORIUM in het Zuyderland Ziekenhuis

State-of-the-art laboratorium

 

Onlangs opende het Zuyderland ziekenhuis een geheel nieuw state-of-the-art laboratorium op locatie Sittard-Geleen. Dit laboratorium is het eerste volledig geïntegreerde laboratorium in Nederland waar de afdelingen pathologie, klinische chemie en medische microbiologie optimaal samenwerken. Het volledig geautomatiseerde lab bevat o.a. meerdere zeer geavanceerde teststraten van Roche Diagnostics, waarvan een deel op de andere locatie in Heerlen staat. Het laboratorium telt ongeveer 350 medewerkers en 3900 m2.

De ‘control room’ cockpit

Alle testresultaten komen vanuit de twee locaties binnen via de centrale cockpit in het laboratorium. In deze cockpit heeft INTER twee Titan ‘control room’ werkplekken gerealiseerd voor de monitoring van alle testuitslagen. Daarnaast is er nog een derde werkplek buiten de cockpit voor trainings- en leerdoeleinden en een vierde op de locatie in Heerlen. Deze werkplekken zijn allen uitgerust met Barco OpSpace, waarmee medewerkers gemakkelijk meerdere bronnen tegelijkertijd kunnen aflezen, monitoren en delen. In totaal worden een twintigtal bronsystemen gekoppeld vanuit meerdere machinelijnen, denk hierbij aan data vanuit diverse apparaten, camera en PC-bronnen. De compacte Titan werkplekken zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing van grotere beeldschermen vanuit een ergonomisch oogpunt.

Eenvoudig bronnen weergeven en bedienen

Applicaties en bronnen zijn vrij oproepbaar over de gehele desktop-omgeving en in willekeurige grootte weer te geven en te positioneren binnen de monitoren. De muis kan daarbij vrij over alle aangesloten monitoren bewegen en een willekeurige bron bedienen. Dankzij de schaalbaarheid van de oplossing, kunnen alle PC’s via het netwerk op elke willekeurige OpSpace werkplek gevisualiseerd en bediend worden met maar één toetsenbord en muis.

Sneller opsporen van afwijkingen

Fouten of onjuistheden rondom bloedonderzoek worden nu sneller opgespoord, omdat de gegevens van alle badges buisjes centraal binnenkomen in de cockpit. Op een bepaald station in de teststraat worden bijvoorbeeld hoge resolutie foto’s van het bloed gemaakt. Aan de hand van Artificial Intelligence kan er bekeken worden of bloedwaardes afwijken van de standaard ja of nee. Een ander voorbeeld is dat bij patiënten die antistollingsmiddelen krijgen, gemonitord kan worden of de verkregen waarde past in de therapie. De medisch analisten zien ook deze waarde rechtstreeks in de cockpit. Vanaf de centrale werkplek kan men bekijken wat de oorzaak daarvan is en een vervolgstap bepalen. De medewerker hoeft dan niet apart naar de apparaten te lopen.

Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid

Voor het verkrijgen van een optimale beschikbaarheid zijn er door INTER veel redundante componenten ingebouwd in werkplekomgeving, wat zorgt voor een extra betrouwbaarheid van het systeem. Serverprocessen worden op de achtergrond continu gecontroleerd op activiteit. Het laboratorium kan remote, op afstand, beheerd en aangestuurd worden en er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding met applicaties over meerdere beveiligingsdomeinen, zodat er een fysieke scheiding ontstaat tussen weer te geven en te bedienen bronnen. Daarnaast kan er voor media streaming naar andere locaties gebruik gemaakt worden van een secure stream, een mediakanaal van waaruit je eenvoudig content op een veilige manier met derden kan delen, bijvoorbeeld naar een multi disciplinaire overlegruimte (MDO).

Maatwerk opleidingsprogramma

Om te zorgen dat het nieuwe systeem optimaal gebruikt gaat worden, is er een op maat training verzorgd vanuit INTER aan de gebruikers van het systeem. Hierbij zijn een aantal key-users opgeleid in de mogelijkheden die het OpSpace systeem te bieden heeft. Er is gekeken naar welke data en informatie zij gebruiken en op welke manier. Hoe de informatie getoond moet worden in de verschillende situaties en hoe de indeling van de schermen daar het beste op aangepast kan worden, zodat ze de juiste informatie snel voor zich hebben en waar nodig kunnen delen.

Benieuwd naar het resultaat? In bovenstaande referentievideo vertellen Armand Meertens en Patricia Holthuijsen van het Zuyderland ziekenhuis hoe zij de nieuwe werkplekken ervaren.

 

Producten binnen dit project

Benieuwd naar onze andere projecten?

Bekijk meer referenties